Taal is de verbindende factor tussen de verschillende activiteiten die door LES worden ondernomen.

Gegevens worden pas tot informatie als ze met begrijpelijke zinnen worden weergegeven.

Coaching heeft alleen succes als je als coach de taal van de cursist begrijpt, als je kunt luisteren.

LES heeft expertise in tekstschrijven.

Dit betekent dat u bij LES terecht kunt voor ondersteuning bij het schrijven of de eindredactie van jaarverslagen, handleidingen en cursusboeken.